از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 20 بهمن‌ماه سال 1386
حریم اندیشه
هیچگاه در حریم زیبای اندیشه ات تراوشات اذهان بدبین و منفی باف را راه نده .تو میتوانی به اوج برسی.