از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1386
پناه
در پناه خدا بودن یعنی قوی ترین بودن .از محکمترین پناهگاه خود برای رفتن به سنگرهای قراردادی  ونامطمئن دور نشو.در پناه خدا میتوانی بهترینها را داشته باشی.چشم باز کن.