از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1386
مهارتهای زندگی
فراگیری مهارتهای زندگی یعنی توانایی شنا کردن در مسیر رودخانه حیات.هر چه بهتر بلد باشی میتوانی از دیگران جلوتر باشی.