از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 29 بهمن‌ماه سال 1386
راه
به گفته یکی از بزرگان :برای رسیدن به هر هدف و مقصدی ،انسانهای تلاشگر یا راهی می یابند یا راهی میسازند.پیشرفت بشر حاصل این تفکر است.