از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1387
عادات بد

عادات بد، رختخواب گرم و راحتی هستند که خزیدن به درون آن آسان و خارج شدن ازآن دشوار.

دوشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1387
نماز

فاصله بین دو سجده در نماز مانند زندگی ما در دنیاست، یعنی از خاک آمده‌ایم (سجده اول)، و به خاک میرویم (سجده دوم).

یکشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1387
محبت و بی آزاری

تنها مقصود ما در زندگی عشق ورزیدن به یکدیگر است اگر از عهده این مهم بر نمی آییم حداقل بکوشیم تا یکدیگر را نیازاریم .

شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1387
محبت

زندگی تکثیر ثروتی است که نامش محبت است

چهارشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1387
هماهنگی

هماهنگی عقل و احساس و آنچه در ظاهر ما بروز مینماید باعث ایجاد اعتماد ،زیبایی و اقتدارمان خواهد شد.

دوشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1387
برای چه هستم؟

به درون خود بنگر ببین چه هستی؟ و برای چه هستی ؟ 

 

اگر به این دو سوال اساسی پاسخ مناسب دهی زندگیت سرشار معنا میشود هر کجا که باشی یا نباشی ،هرکه باشی یا نباشی و هرچه داشته یا نداشته باشی.

دوشنبه 5 اسفند‌ماه سال 1387
خدایا

خدایا من اگر بد کنم تورا بنده دیگر بسیار است تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدایی دیگر کجاست؟؟؟؟

 

شنبه 3 اسفند‌ماه سال 1387
بخشش

بخشش آنگاه که از ثروت است و از مکنت ، هر چه بسیار ، باز اندک باشد ، که واقعیت بخشش ، ایثار از خویشتن است.جبران خلیل جبران

شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1387
زمان و ما

ما زمان را تلف نمی کنیم، زمان است که ما را تلف می کند.

دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1387
میزان خواسته ما

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است
که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

   1       2       3       4       5       ...       48    صفحه بعدی