از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
پنج‌شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1387
قضاوت

قضاوت ما در باره همه آنچه که زندگی گفته میشود بر اساس سه مورد است:

۱-نگرش ما نسبت به خودمان

۲-نگرش ما نسبت به دیگران

۳-نگرش ما نسبت به خداوند ویا آنچه که دیگران ممکن است کائنات،قوانین حاکم بر جهان، تصادف ویا..................آنرا بخوانند

نکته جالب اینکه مورد سوم خود از مورد اول و دوم استنتاج میشود وعجیب تر آنکه مورد دوم نیز خود از بخش اول بدست می آید و ازهمه مهمتر آنکه پایه همه قضاوتهای خود را در اکثر مواقع بخوبی و درستی بنا نمی نهیم.و بجای جستجو در خود، آنرا در بیرون و در داشته های فانی و قراردادی کند وکاو میکنیم