از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1387
دشمن داشتن
هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس . اُرد بزرگ