از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1387
ترازو
اندوه و شادی همواره دوشادوش هم سفر کنند و در آن هنگام که یکی بر سفره ی شما نشسته است ، دیگری در رختخوابتان آرمیده باشد.شما پیوسته چون ترازویید بی تکلیف در میانه اندوه و شادی . جبران خلیل جبران