از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387
بردن
 بردن ، همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا .
لومباردی