از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387
آینده
 من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم .
کترینگ