از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387
شوکت پیری
ناپلئون :
بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را به سختیها و مشکلات روزهای جوانی مدیون هستند