از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1387
زیستن
زیاد زیستن آرزوی همه است اما خوب زیستن,آرمان یک عده محدود. .سخن بزرگان