از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
جریان زندگی
جریان زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست .سخن بزرگان