از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
سایه
هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است .سخن بزرگان