از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
حکومت عشق
هیچ چیز نمی تواند بر عشق حکومت کند، بلکه این عشق است که حاکم بر همه چیز است.