از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
وسعت جهان
جهان هر کسی به اندازه وسعت فکر اوست