از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1387
کوشش برای عشق
به عشق کوش، که تا در دل ِتو ره نکند نه ماجرای وجودی، نه وحشت عدمی