از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1387
بزرگترین عیب
بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش اگاه نباشیم