از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
سه‌شنبه 21 خرداد‌ماه سال 1387
فداکاری
خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم.