از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
شناخت
بالاترین ارزش برای انسان اینست که راهی به شناخت خویش پیدا کند.