از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
زینت
زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی.