از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
شهد بهشت
برای نوشیدن شهد بهشت ، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی