از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 24 خرداد‌ماه سال 1387
بهترین

از بهترین هستی چیزی جز بهترین ها خواستن اشتباه محض است.