از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 24 خرداد‌ماه سال 1387
تمبر

مثل یک تمبر باش به یک مورد بچسب تا به مقصد برسی.