از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 24 خرداد‌ماه سال 1387
تلاش
برای خواسته های خود و آنانکه دوستشان دارید وقت بگذارید.حتی اگر به نتیجه نرسید از تلاش خود غرق در معنا و شادی میشوید