از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 24 خرداد‌ماه سال 1387
مشورت

هیچ کس از مشورت با افراد دانا و بی غرض ضرر نمیکند.