از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 24 خرداد‌ماه سال 1387
جسارت

بدان چکار میخواهی بکنی ,بدان چرا آنرا انجام میدهی,ارزش آن را بسنج ,و درنهایت با جسارت آنرا انجام بده.