از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 24 خرداد‌ماه سال 1387
نهنگ
اگر نمیتوانی نهنگ باشی ,فقط یک ماهی کوچک باش .ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه