از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
روشن بینی
آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی