از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
برآیند خرد
نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی .