از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
هرس
عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند