X
تبلیغات
زولا
از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1387
ایست زمان
گاهی ایست زمان خوبست...
برای نگریستن بر راه پیموده شده و دیدن راه در پیش رو... گاهی برای رسیدن باید نرفت