از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 27 خرداد‌ماه سال 1387
مترجم
بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند.