از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 27 خرداد‌ماه سال 1387
ذهن احمق
ذهن احمق مانند مردمک چشم است:هرچه نوربیشتری به آن بتابانید تنگ تر می شود"