از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
دشمن
هیچ انسانی دشمن دیگری نیست بلکه معلم اوست.