از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
ترجیح
ترجیح میدهم که با خدا در تاریکی قدم بزنم تا اینکه تنها در روشنایی راه بروم.