از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
رایحه
رایحه دلپذیر و عطر گل رز همواره در دستهایی که گل را به دیگری تقدیم می کند باقی می ماند