از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
شگفت انگیز
آیا شگفت نیست که ما مخالفان را بیشتر از موافقان خود به یاد می آوریم؟