از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 31 خرداد‌ماه سال 1387
غرق شدن
خداوند انسان را در آب های عمیق فرو می کند .نه برای غرق کردنش، بلکه برای پاک کردنش