از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
جمعه 24 خرداد‌ماه سال 1387
سپاس
شکر گزار باش تا نعمات خداوندی بیشتری را دریافت کنی
جمعه 24 خرداد‌ماه سال 1387
اتوبوس
اتوبوس موفقیت منتظر توست.بلند شو لباس اراده و پشتکار ,کیف عشق و ایمان و کفشهای صبر و استقامت را بردار.
جمعه 24 خرداد‌ماه سال 1387
سه کلمه
زندگی تفسیر سه کلمه است:خندیدن,بخشیدن,فراموش کردن.پس بخند و ببخش و فراموش کن
جمعه 24 خرداد‌ماه سال 1387
عفو
بوی عطر بر دستانی که گل عفو هدیه میدهند, همیشه می ماند
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
روشنی دل
دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
جرم
جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
ابدیت
به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
حضور دوست
اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
نشانه بی خردی
هفت چیز نشان بی خردی است : خشم آوردن بر بی گناه ، بخشش به ناسزاوار ، ناسپاسی به یزدان ، پراکندن راز ، دست زدن به کار ناسودمند ، اعتماد به مردمان نا استوار ، لجاج و ستیهندگی در درغگویی .
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
سخن خدا
آنانی که می بخشند و در بخشش خود معنایی برای درد و شکنجه نمی یابند . اینان در جستجوی هیچ نوع شادی نیستند و حتی به فکر نشر مناقب و فضایل خود نمی افتند . اینان آنچه را که دارند می بخشند ، مانند گلها و ریحانها که بوی عطرآگین خود را در چمنزارها و جلگه ها پخش می کنند .
خدای بزرگ با دست این افراد سخن می گوید و از میان دیدگان این اشخاص به زمین لبخند می زند
صفحه قبلی    1       ...       12       13       14       15       16       ...       28    صفحه بعدی