از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387
شکوفه سیب
هنگامی که سیبی را با دندانهای خود له می کنی در دل خویش به آن بگو :دانه ها و ذرات تو در کالبد من به زندگی ادامه خواهند داد. شکوفه هایی که باید از دانه هایی تو سر زند ، فردا در دل من شکوفا می شود .عطر دل انگیز تو ، توام با نفسهای گرم من به عالم بالا صعود خواهد کرد ، و من و تو در تمام فصلها شاد و خرم خواهیم بود
یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387
فرزند
به فرزند عشق خود توانید داد، اما اندیشه تان را هرگز ، که وی را افکاری دیگر به سر است ، تفکراتی از آن خویشتن.
یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387
معرفت
معرفت زمانی تکامل می یابد که کار و کوشش با آن همراه باشد
یکشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1387
دوست
بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به شبهایت آرامش بخشد
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
موفقیت
برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای.
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
آموزش
هر گاه خبر های بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید شما از آن شکست نخورده اید

بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
بخشندگی
بخشندگی را بیاموز ازانتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
هنر
سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
وسعت جهان
جهان هر کسی به اندازه وسعت فکر اوست
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1387
کوچک و بزرگ
هیچ چیزی برای یاد گرفتن کوچک و هیچ چیزی برای انجام دادن بزرگ نیست-
صفحه قبلی    1       ...       19       20       21       22       23       ...       28    صفحه بعدی