از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1387
مدیریت زمان

مردم اغلب از بی وقتی شکایت میکنند ,در حالی که مشکل اصلی,بی هدفی است. .سخن بزرگان

دوشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1387
ارزش
ارزش هر کس به اندازه چیزی است که به دنبال آن است. .سخن بزرگان
دوشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1387
شانس

من به شانس خیلی اعتقاد دارم ,چون هر وقت که تلاش میکنم ,شانس می آورم. .سخن بزرگان

دوشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1387
لیاقت
از زندگی ,آنچه را لیاقتش را داریم به ما میرسد ,نه آنچه آرزویش را! .سخن بزرگان
دوشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1387
زیستن
زیاد زیستن آرزوی همه است اما خوب زیستن,آرمان یک عده محدود. .سخن بزرگان
دوشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1387
ستاره ها
اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید اشک بریزی,لذت دیدن ستاره ها را از دست خواهی داد.سخن بزرگان
یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387
بال پرنده
امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرنده!آرتور شوپنهاور-
یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387
نصایح
(( از نصایح لقمان حکیم به فرزندش ))


ای فرزند از چهار هزار حدیث چهارصد نکته ، و از چهارصد نکته هشت مورد را فراگرفته ام که به این شرح است :

دو چیز را هرگز فراموش نکن :
1-خدا 2- مرگ

دوچیز را زود فراموش کن :
1-بدی دیگران در حق خودت 2- خوبی خودت در حق دیگران

چهار چیز را بیش از پیش نگه دار :
1- شکمت را سر سفره مردم
2- زبانت را در جمع
3- چشمت را در خانه دوستان
4- دلت را در سر نماز
یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387
شوکت پیری
ناپلئون :
بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را به سختیها و مشکلات روزهای جوانی مدیون هستند
یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387
رشد
استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .
گوته
صفحه قبلی    1       ...       21       22       23       24       25       ...       28    صفحه بعدی