از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
آموخته ام
آموخته ام... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم
. آموخته ام... که کوتاهترین زمانی که من مجبور به کار هستم، بیشترین کارها و وظایف را باید انجام دهم
آموخته ام... که همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند، اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می دهد که در حال .بالا رفتن از کوه هستیم
آموخته ام... که فرصتها هیچ گاه از بین نمیروند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست رفته ما را تصاحب خواهد کرد
.آموخته ام... که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم
.آموخته ام... که لبخند ارزانترین راهی است که میتوان توسط آن نگاه را وسعت داد
.آموخته ام... که نمی توانم احساسم را انتخاب کنم، اما می توانم نحوه برخورد با آن را انتخاب کنم
.
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
تولد
هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
رایحه
رایحه دلپذیر و عطر گل رز همواره در دستهایی که گل را به دیگری تقدیم می کند باقی می ماند
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
آواز زندگی
زندگی فقط زمانی معنا دارد که در نغمه‌ها منتشر شویم
ما شبیه غنچه‌های بسته زندگی می کنیم
باید مانند گل بخندیم
وقتی که همچون گل بشکفیم؛ زندگی معنی پیدا می‌کند
اگر کسی وجود خویش را با هستی سهیم نشود؛ زندگیش معنا نخواهد داشت.
هر کس که به این دنیا پا گذاشته؛ آمده است تا ترانه ای بخواند؛
ترانه‌ی زندگی خود را...
پس زندگی را به آواز بخوان!
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
بهترین باش
اگر نمی توانی جاده باشی ، پس فقط یک گذرگاه باش
اگر نمی توانی خورشید باشی ، پس یک ستاره باش
این بزرگی نیست که باعث پیروزی و یا سقوط تو می شود
هرچه هستی , بهترین باش
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
مکافات
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده-----------------حیران شد و بگرفت به دهان سر انگشت

گفت ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار--------------------تا بار دگر کشته شود انکه تو را کشت

انگشت نکن رنجه به در کوفتن کس--------------------تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
لیاقت اشک
هیچ کس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که لایق ریختن اشک های تو باشد باعث چنین کاری نمی شود
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
ترجیح
ترجیح میدهم که با خدا در تاریکی قدم بزنم تا اینکه تنها در روشنایی راه بروم.
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
خدا و بندگانش
خداوند هرکدام از ما را آنچنان دوست دارد که انگار فقط یکی از ما وجود دارد.
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
هنر زندگی
هر اتفاقی، بزرگ یا کوچک، وسیله ایست که از طریق آن خداوند با ما سخن می گوید و هنر زندگی دریافتن این پیام هاست
صفحه قبلی    1       2       3       4       5       ...       28    صفحه بعدی