از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1387
ارتفاع
آنچه وحشتناک است ارتفاع نیست، افتادن از ارتفاع است
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
قلب ما
قلب آدم ها گاهی شکوه می کند چرا که آدم ها می ترسند که بزرگترین رؤیاهایشان را متحقق کنند، چون یا فکر می کنند که لیاقتش را ندارند و یا اینکه نمی توانند از عهده آن برآیند. ما قلب ها از ترس می میریم. تنها از اندیشیدن به عشق های مدفون شده و یا لحظاتی که می توانستند خیلی زیبا باشند و نبودند یا گنج هایی که می توانستند کشف شوند ولی برای همیشه در زیر خاک مدفون ماندند چون اگر هریک از این اتفاق ها بیفتد ما رنج وحشتناکی می کشیم. «قلب من از رنج کشیدن می ترسد» *** همیشه به قلبت بگو: «که ترس از رنج از خود رنج بدتر است»
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
اشارت عشق
چون عشق اشارت فرماید، قدم به راه نهید،
گرچه دشوارست و بی زنهار این طریق .
و چون بر شما بال گشاید ، سر فرود آورید به تسلیم،
اگر شمشیری نهفته در این بال ، جراحت زخمی بر جانتان زند
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
حیات درختان
حیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند ، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
عشق به خدا
خدا تنها معشوقی است که عاشقانی دارد که هیچ یک از بودن دیگری ناراضی نیست و هیچگاه یکی از آنها معشوقش را تنها برای خود نمی خواهد
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
بعضیها

بعضی‌ها شعرشان سپید است، دلشان سیاه

بعضی‌ها شعرشان کهنه است، فکرشان نو

بعضی‌ها شعرشان نو است، فکرشان کهنه

بعضی‌ها یک عمر زندگی می‌کنند برای رسیدن به زندگی

بعضی‌ها زمین‌ها را از خدا مجانی می‌گیرند و به بندگان خدا گران می‌فروشند

بعضی‌ها حمال کتابند

ادامه مطلب ...
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
خوشبخت ترین
خوشبخت ترین فرد کسی است که بیش از همه سعی کند دیگران را خوشبخت سازد
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
مطمئن
قبل از اینکه اخم کنی، کاملا مطمئن شو که هیچ سوژه ای برای لبخند زدن وجود ندارد
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
بخشش
هرگاه احساس کردی که گناه کسی آنقدر بزرگ است که نمی‌توانی او را ببخشی بدان که اشکال از کوچکی دل توست، نه از بزرگی گناه او
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
طلوع
زمانی که نا امید شدی به یاد اور که تاریکترین ساعت شب نزدیکترین لحظه به طلوع خورشیده....
صفحه قبلی    1       2       3       4       5       ...       28    صفحه بعدی