از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
تشکر از همسر
متشکرم:

برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی.

برای همه وقت هایی که به حر ف هایم گوش کردی.
برای همه وقت هایی که به من شهامت و جرأت دادی.
برای همه وقت هایی که با من شریک شدی.
برای همه وقت هایی که با من به گردش آمدی.
برای همه وقت هایی که خواستی در کنارم باشی.
برای همه وقت هایی که به من اعتماد کردی
ادامه مطلب ...
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
کدام عاقل تر است؟
البته آب ریخته را نتوان به کوزه باز گرداند، اما قانونى هم تدوین نشده که فکرش را منع کرده باشد .
اگر عمر دوباره داشتم مى  کوشیدم اشتباهات بیشترى مرتکب شوم. همه چیز را آسان مى  گرفتم. از آنچه در عمر اولم بودم ابله تر مى  شدم. فقط شمارى اندک از رویدادهاى جهان را جدى مى  گرفتم. اهمیت کمترى به بهداشت مى دادم. به مسافرت بیشتر مى  رفتم. از کوههاى بیشترى بالا مى  رفتم و در رودخانه  هاى بیشترى شنا مى  کردم. بستنى بیشتر مى خوردم و اسفناج کمتر
ادامه مطلب ...
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
آدم و کتاب

بعضی از آدم‌ها جلد زرکوب دارند بعضی جلد ضخیم و بعضی جلد نازک.

بعضی از آدم‌ها با کاغذ کاهی چاپ می‌شوند و بعضی با کاغذ خارجی.

بعضی از آدم‌ها ترجمه شده‌اند و بعضی از آدم‌ها تجدید چاپ می‌شوند و بعضی فتوکپی آدم‌های دیگرند.

ادامه مطلب ...
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
دشمن
هیچ انسانی دشمن دیگری نیست بلکه معلم اوست.
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
فرصت
.گوش کردن را یاد بگیر، فرصتها گاه با صدای آهسته در میزند
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
اول و آخر
اگر اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش می افتی
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
معنی عشق
عشق یعنی لحظه های بی قرار عشق یعنی صبر ، یعنی انتظار
عشق یعنی اشتیاق و اضطراب عشق یعنی دلهره ، یعنی شتاب
عشق یعنی اشک ، یعنی عاطفه عشق یعنی یادگاری ، خاطره
عشق یعنی لایق مریم شدن عشق یعنی با خدا همدم شدن
عشق یعنی جام لبریز از شراب عشق یعنی تشنگی ، یعنی سراب
عشق یعنی خواستن ، له له زدن عشق یعنی سوختن ، پر پر زدن
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
کاش
کاش می شد اشک را تهدید کرد، مدت لبخند را تمدید کرد کاش می شد میان لحظه ها، لحظه دیدار را نزدیک کرد زندگی زیباست، نَه در رویا ... بوسه زیباست، نَه برای هوس ... پرنده زیباست، نَه برای قفس ... دوست داشتن زیباست، نَه برای لمس کردن، برای حس کردن آری دوست داشتن زیباست، نَه برای لمس کردن بلکه برای حس کردن.
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387
آزار روح
هفت بار روح خویش را آزردم

اولین بار زمانی بود که برای رسیدن به بلندمرتبگی خود را فروتن نشان می داد.

دومین بار آن هنگام بود که در مقابل فلج ها می لنگید.

سومین بار آن زمان که در انتخاب خویش بین آسان و سخت،آسان را برگزید
ادامه مطلب ...
صفحه قبلی    1       ...       3       4       5       6       7       ...       28    صفحه بعدی