از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 1 تیر‌ماه سال 1387
اصل
نه ترن، نه ریل ها، اصل نیستند، اصل حرکت است