از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 1 تیر‌ماه سال 1387
ساعت ذهن
هرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید . ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد