از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 2 تیر‌ماه سال 1387
آیندگان و گذشتگان
کاش قبل ار آنکه عبرت آیندگان شویم... از گذشتگان پند بگیریم.