از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 2 تیر‌ماه سال 1387
موزه لوور
بازدیدکنندگان موزه لوور که سالیانه ۶میلیون نفر هستند زیبایی و تنوع هنر های دید امده در سرزمین ایران باستان را می ستایند.در این موزه دوره های بسیار کهن با ارایه ظروف و اشیای منقوش و مهرهای هزاره چهارم  م تاریخ شکوهمند ایلام/این دولت بزرگ و رقیب امراطوری های بین النهرین در هزاره های اول و دوم و نیز شکوه امپراطوریهای هخامنشی ، اشکانی و ساسانی است با تزیینات کاخ کوروش و داریوش بنمایش گذاشته شده است.بازدید کنندگان هنرهای دوره اشکانیان و ساسانیان را از نظر می گذرانند. و به تماشای هنرهای اسلامی با تلالو سفالینه ها برق ارچه ها و ظرافت مینیاتورهایش می ردازند موزه لوور از دیر باز سفیر هنرهای ایرانیان جاوید نزد مردم سراسر جهان است