از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 2 تیر‌ماه سال 1387
فراموشی
بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است